Home > Teamverslagen > Teamverslag 2016

Verslag van de werkreis van Bocas Sanas de eerste week van maart 2016.

Het team bestond dit jaar uit Cristina Vasquez-Doorman, Loides Florian, Nicolette Hooijschuur, Hilary Lopez.

Nicolette is mondhygiëniste en ex bestuurslid van Bocas Sanas. Dit is voor haar de zesde maal dat zij zich inzet in het werkgebied. Loides is een tandartsassistente van Dominicaanse komaf. Zij heeft haar halve leven in Nederland gewoond en gewerkt en verblijft nu regelmatig in de Dominicaans Republiek. Cristina is onze initiator, voorzitster en vaste medewerkster ter plekke en Hilary is een Dominicaanse jongedame die enthousiast meegewerkt heeft aan het project deze week.

Bocas Sanas hecht veel waarde aan de medewerking van de lokale bevolking en probeert altijd jonge mensen te motiveren, enthousiasmeren om zich in te zetten voor Bocas Sanas en de medemensen.

 

Dit jaar hebben er voor gekozen, mede op bases van de uitkomsten van het onderzoek dat gedaan is in 2015, om opnieuw poetsinstructies te geven in de klas en daarna te gaan poetsen in kleine groepjes bij de poetsbak. Uit het onderzoek bleek dat er grote behoefte is aan herhaling van instructie en ondersteuning van de leerkrachten.

Vervolgens werden alle gebitten gecontroleerd. Indien nodig werd een verwijzing gemaakt voor de tandarts in de kliniek in Maimon. Een lijst met verwijzingen houdt Cristina in haar bezit en een lijst wordt overhandigd aan de leerkracht/ directrice. Wanner de tandarts in de kliniek is wordt vervoer geregeld voor de kinderen.

 

De volgende scholen zijn bezocht:

 

Escuela Maggiolo:  29 kinderen werden gecontroleerd, 15 door verwezen naar de kliniek. Bocas Sanas heeft de reparatie van de waterpomp betaald en de houten ( verrotte) palen van het afdakje vervangen door betonnen palen.

Motivatie van de directrice is goed, de kinderen poetsen dagelijks.

Escuela Los Caños; 65 kinderen gecontroleerd, 38 verwezen naar de kliniek. De watertank doet nog steeds zijn werk.

Escuela Don Gregorio; 89 kinderen werden gecontroleerd, 43 verwezen naar de kliniek.

De school is compleet vernieuwd. Onze poetsbak wordt nog steeds niet gebruikt; er is geen water toevoer. Gezien er een geheel nieuw school gebouw staat, twee keer zo groot, zou een waterleiding naar de poetsbak toch geen groot probleem moeten zijn. Dit gaan we verder uitzoeken en bespreken met de schooldirectie.

Tijdens ons bezoek kwamen de toeristen langs. Uit een gesprek met één van de leerkrachten blijkt dat de toeristen nog steeds snoep geven. Het Bocas Sanas bord hangt aan de muur van de school, maar werkt hier dus niet. Toeristen lopen ook snel door de ingang achter de gids aan, naar een lokaaltje. Ze krijgen zo ook niet de gelegenheid het bord te lezen.

Cristina gaat  weer met het bureau toerisme om tafel om het geven van snoep door toeristen te bespreken.

Escuela Juan Hurtado, Loma de la Bestia; 79 kinderen gecontroleerd, 48 doorverwezen naar de kiniek.

Poetsen bij de poetsbak zit er goed in. De schoolleiding is gemotiveerd. Het snoepwinkeltje dat vorig jaar nog naast de school aanwezig was is verdwenen.

Escuela Guzmancito: 12 kinderen gecontroleerd, 5 naar kliniek verwezen.

De nieuwe poetsbak hebben we voor het eerst in gebruik genomen. Een mooi moment met de kinderen om de poetsbak heen te tandenpoetsen en te handenwassen.

Escuela Cruce de Guzman; 18 kinderen, 7 naar de kliniek verwezen.

De nieuwe poetsbak is officieel in gebruik genomen. De juf had de klas goed onder controle, veel discipline bij de kinderen. De school was netjes en de wc was schoon! We hebben alle vertrouwen in haar.

Escuela San Marcos Arriba; 54 kinderen, 14 doorverwezen naar de kliniek.

Dit is een school waar we met het Bocas Sanas team nooit geweest. Dit heeft Cristiana zelf opgestart. Loopt fantastisch. Gemotiveerde leerkrachten.

Escuela La Colora; zit nog niet binnen Bocas Sanas systeem. Op deze school wordt elke dag gepoetst. Ze hebben een poetsbak en van Bocas Sanas krijgen ze een afdakje, zodat er met regen ook gepoetst kan worden. Bij controle van de tandenborstels, konden we zien dat er goed gepoetst wordt. Ze waren echt aan vervanging toe. Bocas Sanas heeft nieuwe borstels uitgedeeld.

Deze school zou in aanmerking komen voor behandelingen op school.

 

In totaal zijn er 346 kinderen gecontroleerd en 170 doorverwezen.

 

Er is met een klein team veel instructie gegeven en uit het aantal doorverwezen kinderen blijkt dat dit echt nodig blijft. Regelmatig herhalen en blijven motiveren van de leerkrachten en leerlingen is van wezenlijk belang.

De behandelkamer in de kliniek in Maimon is nu uitgerust met een geheel nieuwe stoel gedoneerd uit de Verenigde Staten. Alleen de water voorzienig moet nog aangesloten worden. We zien dat er vorderingen gemaakt worden. Cristina zit dichtbij, werkt zelf elke week in de kliniek en kan er op die manier voor zorgen dat de kinderen behandeld kunnen worden als er een tandarts aanwezig is.