Home > Teamverslagen > Teamverslag 2015

Eind februari vertrokken Nicolette Hooijschuur, Lievia van Holderbeke, Agatha Rypma en haar echtgenoot Jelle Rypma voor een reis van twee weken.

We werden in Puerto Plata verwelkomd door Cristina en verblijven bij Frans en Cristina “op de berg” vlakbij Puerto Plata. Een prachtige plek, vanwaar we een schitterend uitzicht hebben op de stad en de zee en waar we iedere ochtend kunnen genieten van de zonsopgang.

Dit jaar is gekozen voor een andere invulling van onze werkweken dan de afgelopen zes jaren.

Lievia gaat een rapport maken dat duidelijk omschrijft wat Bocas-Sanas doet en tot nu toe deed( evaluatie), bekijken op welke manier de Fit for school-methode toegepast wordt, en welke gevolgen dat heeft voor de gezondheid/ schoolprestaties van de kinderen.

Lievia en Cristina gaan op pad om gesprekken te voeren met deelnemende kinderen, ouders en leerkrachten.

Ook wordt er overlegd met de lokale autoriteiten, Salud Publica en Colgate. Tevens worden scholen bezocht die al verbouwd zijn en waar de kinderen hele dagen naar school gaan. Hoe zijn de faciliteiten op deze scholen?

Waar is samenwerking tussen de verschillende organisaties mogelijk?

Lievia is als journalist duidelijk op haar plek en kan als multi-talen talent

( Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Creools) heel gemakkelijk contacten leggen met de lokale bevolking om zo informatie te verkrijgen.

Cristina, Nicolette en Agatha gaan gewapend met spiegel en sonde op pad om de mondgezondheid van groepen kinderen in kaart te brengen. We krijgen ook nog een aantal dagen versterking van Nicolette haar dochter Annika die vanuit Curaçao een paar dagen overkomt om ons te helpen.

We bezoeken 4 scholen die in het Bocas Sanas poets project zitten nl. Pasos de Sabiduria in Maimon, Los Caños in Los Caños, Juan Hurtado in Lloma de la Bestia en Maggiolo in Maggiolo.

Bij 76 kinderen in de leeftijd van 11-12-13 jaar, die minimaal 3 jaar deelnemen wordt een mondonderzoek gedaan. We metende DMFT en PUFA score.

We bezoeken 3 “niet Bocas Sanas scholen”; Los Rieles in San Marcos, san Marcos Abojo in San Marcos en Salome Ureña in La Grua.

Daar onderzoeken we de gebitten van 73 kinderen.

Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat in 2009, bij de aanvang van de werkzaamheden van Bocas Sanas, gedaan is door mondzorgkunde studente Babette Evers. Ook nu hebben wij de hulp ingeroepen van twee mondzorgkunde studenten uit Groningen. Yldou Anema en Berdien Buurlage gaan hun afstudeerscriptie schrijven over Bocas Sanas en zullen de onderzoeksgegevens voor ons verwerken in statistieken.

Met dit onderzoek willen wij aantonen dat dagelijks tandenpoetsen op school, ook door de raakvlakken met voeding, snoepgedrag en hygiëne, de algehele gezondheid van de kinderen verbetert.

Gelijktijdig met ons mondonderzoek hebben we 34 Spaanstalige enquête formulieren uitgedeeld aan alle medewerkers van de deelnemende scholen.

( los Caños, Maimon, Don Gregorio, Lloma de la Bestia, Las Avispas en Maggiolo).

Deze enquêtes zijn gemaakt door Yldou en Berdien en zijn een deel van het onderzoek ten behoeve van de scriptie.

Tegen eind juni verwachten we dat het onderzoeksrapport en de scriptie klaar is. Te zijner tijd zullen beiden op de website geplaatst worden.

Behalve ons bezig houden met het onderzoek hebben we ook een bezoek gebracht aan een lokaal bedrijf waar reclame borden worden gemaakt. Hier laten we 8 borden maken met een drietalige tekst waarin staat dat de school deelneemt aan het Bocas Sanas project.

 

Un niño sin dolor de muelas es un mejor estudiante!

Un mejor estudiante tendrá un futuro mejor.

Esta escuela participa en el  proyecto de  la Fundación Bocas Sanas.

Trabajamos juntos para una buena salud bucal de los niños y niñas.

Por tanto, agradecemos no repartir dulces a los estudiantes.

Apreciamos su colaboración.

Bienvenidos a Nuestra Escuela!

La Direccion.

 

A child without toothache is a better student!

A better student has a better future.

Our school participates in the project of the Bocas Sanas Foundation.

We work together for better oral health for our children.

Therefore we kindly request not to give any sweets to the children.

We appreciate your collaboration.

Welcome to Our School!

School Management.

 

Un enfant sans mal aux dents est un meilleur élève!

Un meilleur élève a un avenir meilleur.

Notre école participe au projet de la Fondation Bocas Sanas.

Nous travaillons ensemble pour une bouche saine pour tous nos enfants.

Pour cette raison, nous l’ apprécions de ne pas distribuer des bonbons.

Nous vous remercions pour votre coopération.

Bienvenue à notre école!

La Direction.

 

De scholen zijn trots op de borden en de directie wil graag poseren voor een mooie foto!

Voor het ophangen van de borden konden we gebruik maken van onze handige klusjes man Jelle. Hij was deze reis voornamelijk bezig met de bouw van een huis voor een gezin in Los Caños. Via de stichting Candida Minaya en de lokale kerk was geregeld dat er grond was om een huis op te bouwen. Met ingezameld geld werden materialen gekocht en met een groep lokale medewerkers is aan het huis gebouwd.

Voor Bocas Sanas heeft Jelle een watertank aangelegd op de school in Los Caños. De school had al een poetsbak en een oude watervoorziening, maar deze was niet meer geschikt. Na het maken van een betonnen fundering werd de watertank geplaatst en de leidingen aangelegd.

Twee weken, waarop wij positief terug zien, zijn omgevlogen. We gaan bekijken hoe we de kracht van het preventie project Bocas Sanas nog beter kunnen inzetten door samenwerking met de lokale gezondheidsmedewerkers en de scholen. Het is een roerige tijd voor de scholen. Sommige zitten midden in een verbouwing, andere weten nog niet of en wanneer ze aan de beurt zijn. Sommige scholen moeten eerst geld inzamelen om grond te kopen zodat ze kunnen uitbreiden. Hierdoor is op sommige scholen het dagelijkse poetsen tijdelijk niet uitvoerbaar. Doordat Cristina het grootste gedeelte van het jaar in de Dominicaanse Republiek doorbrengt kan zij ter plekke de schooldirecties, leerkrachten, ouders en leerlingen motiveren. Zo blijven we stimuleren en signaleren, het gehele jaar door.

Foto’s die één en ander verduidelijken vindt u in de foto galerie.