Home > Nieuws > Laatste nieuws

Er wordt weer volop gewerkt in ons werkgebied. Ons Dominicaanse team, bestaande uit Cristina en Dominicaanse tandarts Rumy werken elke week twee dagdelen voor Bocas Sanas in de kliniek.

Cristina heeft onlangs weer 5 scholen bezocht, voorlichting gegeven, materialen achter gelaten en een mondscreening gedaan bij alle kinderen. Er is overal een beetje hetzelfde beeld. Bij de kleuters en kleine kinderen tot groep 4 zien de gebitten er goed uit maar bij de oudere kinderen is veel cariës te zien. De kinderen worden voor de behandelingen verwezen naar “onze” kliniek of indien nodig naar een centrum Sanitario van de gemeente in de stad.

Bij de mondcontroles constateerde Cristina dat de mondgezondheid van de jonge kinderen redelijk goed was gebleven. Helaas bleek echter ook dat de mondgezondheid van de oudere kinderen na de thuis periode van anderhalf jaar aanzienlijk verslechterd was. Hun tanden en kiezen hadden duidelijk geleden onder het feit dat het schoolpoetsen niet plaats kon vinden. De dagelijkse poetsroutine was weg en blijkbaar werd door velen thuis niet goed gepoetst. Er werd veel tandbederf geconstateerd, met een een hoog aantal elementen die niet meer gevuld konden worden, waardoor alleen extractie nog mogelijk was.

Uit het bovenstaande kunnen twee voorzichtige conclusies worden getrokken. Ten eerste dat schoolpoetsen in de omstandigheden van het Dominicaanse platteland essentieel is voor een goede mondhygiëne. Ten tweede dat er meer werk verricht moet worden om er voor te zorgen dat kinderen ook thuis goed poetsen. De rol van de ouders is daarbij cruciaal, maar Bocas Sanas is er nog onvoldoende in geslaagd de ouders voldoende te informeren en stimuleren om er goed op te letten dat de kinderen ook thuis goed poetsen. Dit is een punt dat aandacht verdient, vooral ook bij de institutionalisering van de Fit for School – Bocas Sanas methode.


Donaties

Naast de jaarlijkse donaties van vaste donateurs organiseerden meerdere teamleden sponsoractiviteiten. De daarmee verkregen inkomsten werden zowel aan het werk van Bocas Sanas besteed als aan enkele specifieke projectjes die niet direct onder Bocas Sanas vielen. Ook is met een speciale Bocas Sanas actie een bijdrage geleverd aan de aflossing van de studieschuld van onze vaste Dominicaanse tandarts Rumy Ventura. Als de gehele aflossing heeft plaats gevonden zal de universiteit Rumy de papieren geven waarmee ze eindelijk als gecertificeerd tandarts kan gaan werken.


Institutionalisering

Juli 2021 is er een gesprek geweest met de nieuwe ambassadeur van de Dominicaanse Republiek in Nederland, de Heer Dr. Juan Bautista Duran, om hem te informeren over de werkwijze van Bocas Sanas. In het gesprek bleek dat de ambassadeur ideeën heeft over het opzetten van een systeem voor medische zorg op scholen. Preventieve en curatieve tandheelkundige zorg zou daar goed in passen, en de ambassadeur vond de werkwijze en resultaten van Bocas Sanas daarom zeer relevant. Door te participeren in een door de overheid opgezet gezondheidsproject op scholen zou Bocas Sanas haar doelstelling van institutionalisering van de Bocas Sanas werkwijze volgens de Fit for School methode kunnen verwezenlijken. Wel is er nog een lange weg te gaan wat betreft het concretiseren van de ideeën van de ambassadeur. Bocas Sanas bestuursleden zullen voeling houden met de Dominicaanse Ambassade en inspringen op initiatieven in lijn met de ideeën van de ambassadeur en de doelstellingen van Bocas Sanas.

Voorlopig zijn er nog geen plannen om weer met een tandheelkundige groepsreis naar het werkgebied te gaan. Enerzijds omdat het te onzeker is wat corona betreft, anderzijds omdat Bocas Sanas probeert via het ministerie te integreren in plannen om zorg in de brede zin van het woord te implementeren in de scholen.