Home > Onze Werkwijze

Bocas Sanas verleent preventieve en curatieve zorg met teams van Nederlandse vrijwilligers die samenwerken met dominicaanse partners. Daarbij ligt de nadruk op preventie, door voorlichting en tanden poetsen op school volgens het Fit for School systeem.

 

De teams behandelen ook kinderen met acute problemen. In het veld bedient men zich daarvoor van de ART methode (Atraumatische Herstellende Behandeling; ART staat voor de Engelse afkorting van A-traumatic Restorative Treatment). Dit is een methode waarbij geen geavanceerde apparatuur of elektriciteit nodig is, waardoor tandheelkundige zorg buiten de kliniek mogelijk is.

Ook werden er bij diverse gelegenheden velddagen georganiseerd met tandartsen van het Ministerie van Volksgezondheid die kinderen en in mindere mate volwassenen behandelden voor acute problemen.

Werkbezoeken en monitoring

Sinds 2008 bezoeken teams van Nederlandse vrijwilligers, twee weken de Dominicaanse Republiek om bovengenoemde activiteiten uit te voeren en zo preventieve en curatieve zorg te verlenen aan zo’n 5000 kinderen op in totaal 15 scholen.
Van elk bezoek wordt er een verslag geschreven.

Sinds 2012 woont Bocas Sanas voorzitster Cristina voor het grootste deel van het jaar in de Dominicaanse Republiek.
Dat heeft haar in staat gesteld de Bocas Sanas twee-weekse werkzaamheden van de teams een vervolg te geven, te verdiepen en uit te breiden.

Zij doet dit door regelmatig de deelnemende scholen te bezoeken en van fluoride tandpasta en tandborstels te voorzien, door het gebruik van de schoolpoetsinstallaties te monitoren en waar nodig te stimuleren en begeleiden, en door verdere voorlichting aan schoolkinderen en personeel.

Ook geeft zij naast preventieve ook curatieve zorg, verwijst waar nodig kinderen naar gespecialiseerde zorg, en promoot de Bocas Sanas – Fit for School methode bij de Dominicaanse autoriteiten.

Op de pagina Projecten kunt u hier meer over lezen.

Fundación Bocas Sanas América Latina

De Bocas Sanas América Latina stichting werd in 2012 opgericht om adoptie van het Fit for School-systeem in de Dominicaanse Republiek te bevorderen.

Meer in het algemeen richt de stichting zich op het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de mondgezondheid van kinderen door de Dominicaanse overheid, in samenwerking met dominicaanse particuliere organisaties en professionals, eerst in het gebied rond Maimón en dan provinciaal en landelijk.

Tot 2017 zijn de activiteiten van Bocas Sanas América Latina beperkt gebleven door gebrek aan budget en doordat prioriteit werd gegeven aan het werk van Bocas Sanas Holanda-Maimón.
Er zijn meerdere inspanningen gedaan om de resultaten van dat werk onder de aandacht van Dominicaanse ambtenaren te brengen, maar dit heeft nog niet geleid tot een vervolg. Voortzetting en intensivering van deze pogingen zijn gepland voor 2018.