Home > Nieuws > Bocas Sanas 2011

Met een eerste bijeenkomst in Wageningen is op 14 augustus de kick off voor het Bocas Sanas project 2011 gegeven. Van 30 januari tot 13 februari 2011 gaan de vrijwilligers aan het werk in een tandheelkundig werkproject. Preventie middels voorlichting en scholing én behandeling zijn de speerpunten van de werkreis.

Het doel van de bijeenkomst was zowel het informeren van belangstellenden als een kennismakingsbijeenkomst voor (potentiële) vrijwilligers. En betere informatie over het nut van een werkreis konden de aanwezigen niet krijgen: Henny en Domingo van de Fundacion Candida Minaya, op familiebezoek in Nederland, vertelden over het dagelijks leven in de Dominicaanse Republiek, het gebrek aan goede (tandheelkundige) gezondheidszorg en de welkome ondersteuning van Bocas Sanas. Het was een indrukwekkend verhaal, verteld door twee mensen met een groot hart en een nuchtere instelling. Henny en Domingo vertelden dat de poetsbakken, die met behulp van Bocas Sanas bij een aantal scholen zijn gebouwd, goed worden gebruikt. De kinderen poetsen er dagelijks hun tanden.

Na Henny en Domingo vertelde Hugo Verkade, voorzitter van Stichting Hulp Dominicaanse Republiek over de werkzaamheden van de stichting SHDR. Net als Bocas Sanas heeft SHDR het doel de bevolking in de regio Maimón te helpen. Bocas Sanas mag goederen meegeven in de container die op 15 oktober naar de Dominicaanse Republiek wordt verscheept. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat o.a. tandheelkundige hulpmiddelen, instrumenten, medicatie etc. kostenloos kan worden verscheept.

Verder waren er tijdens de bijeenkomst bijdragen van:

 

  • Nicolette Hooijschuur: Een presentatie over haar werkzaamheden op het gebied van voorlichting op scholen tijdens het project in 2010.
  • Yvonne Buunk-Werkhoven: De presentatie van de resultaten van haar onderzoek naar determinanten van mondhygiëne in de Dominicaanse Republiek.
  • Cristina Doorman-Vasques: Over de ontstaansgeschiedenis van Bocas Sanas.
  • Tina Lageweg: Presentatie over fondsenwerving, PR en publiciteit.
  • Selma Burrekers: Over de kosten van reis, verblijf en vervoer van de vrijwilligers.

 

Het officiële deel van de bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van de aanmeldingsformulieren door Selma en Cristina van het bestuur en de vrijwilligers. Aan het eind van de middag werd de balans opgemaakt: we reizen op 30 januari met een prachtige samenstelling specialisten naar Puerto Plata. Vier mondhygiënisten, drie tandartsen, drie tandheelkunde- studenten, een verpleegkundige/assistente en een tolk/voorlichter. We zijn erg blij dat met de groep ook een arts meereist die Henny in de kliniek zal ondersteunen.

Eind september/begin oktober wordt de volgende bijeenkomst gepland.