Home > Nieuws > FDI Annual World Dental Congress

 Nederlandse deelname aan FDI Annual World Dental Congress.

Aangekondigd met onderstaande in het programmaboekje hebben Mw. Selma Y. Burrekers, bestuurslid Bocas Sanas, en Mw. dr. Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven deelgenomen aan het FDI Annual World Dental Congress op 2-5 September 2010 in Salvador de Bahia, Brazil.

“INTERNATIONAL POSTER PRESENTATIONS”

Location: BAHIA CONVENTION CENTRE – Exhibition Hall

Presenters have been requested to stand by their poster between 12.00 and 13.00 on the 2nd and 3rd September to discuss their posters.

Theme: Behavioural & Social Services

PP3 Differential determinants of oral hygiene behavior in the Caribbean and Nepal.

Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven*, Selma Y.Burrekers (NETHERLANDS)

Theme: Public Health

PP34 Bocas Sanas-Sound Mouths Determinants of oral hygiene behavior in de Republic Dominican.

Selma.Y. Burrekers*,Yvonne.A.B. Buunk-Werkhoven (NETHERLANDS)

Hun posterpresentaties waren een bijdrage aan het onderdeel van het International Scientific Programme: Oral Health for All: Local Challenges, Global Solutions.

 

Yvonne Buunk-Werkhoven (L) en Selma Burrekers voor de posters

Voor de posterpresentatie van Selma Burrekers is de poster, die op het IFDH congres in Glasgow is gepresenteerd, aangepast naar een ander formaat. De inhoud is ongewijzigd en dient als basis voor een artikel voor publicatie in een wetenschappelijke tijdschrift, bijvoorbeeld International Dental Journal of Community Dental Health:

Buunk-Werkhoven, Y.A.B., Burrekers, S.Y., Jongboer, A., Quant, D., & van Maanen-Schakel, N. Determinants of oral hygiene behavior in the Dominican Republic. (manuscript in preparation).

De posterpresentatie van Yvonne Buunk-Werkhoven betrof eerder uitgevoerde onderzoek naar gedragsdeterminanten op de Nederlandse Antillen (Aruba/Bonaire) en in Nepal.

Voor lokale ondersteuning van Bocas Sanas activiteiten is contact gelegd met Colgate en heeft een eerste kennismaking met Prof. Dr. Marcos Días Peralta uit de Dominicaanse Republiek plaatsgevonden. Tot slot is Yvonne Buunk-Werkhoven benoemd tot bestuurslid van de Oral Public Health Sectie van de FDI World Dental Federation!
Lees hierover meer op http://www.mondhygienisten.nl/over-de-nvm/actueel
Via de link http://www.fdiworldental.org/ kunt u meer lezen over deze wereld-tandartsen organisatie en het congres.