Home > Jaarverslagen

Voor verdere informatie over de behaalde resultaten zie de jaarverslagen van Bocas Sanas:

Samenvatting: Sinds 2008 heeft Bocas Sanas Holanda-Maimón ​​de volgende resultaten geboekt:

  • Ongeveer 5000 kinderen zijn bereikt met informatie en instructies ter voorkoming van mondproblemen
  • Ongeveer 3000 kinderen en volwassenen zijn curatief behandeld
  • Op ieder willekeurig moment poetsen op een gemiddelde van zes tot acht scholen de kinderen dagelijks hun tanden. Dit is een schatting: de meting is moeilijk doordat er in veel scholen periodes voorkomen dat er niet gepoetst wordt om verschillende redenen zoals gebrek aan tandpasta, gebrek aan inzet door de schooldirecteur en / of docenten, of gebrek aan water.
  • In 2017 waren op veertien scholen poetsinstallaties gebouwd.
  • Een studie uit 2015, uitgevoerd door een Bocas Sanas-team en twee mondhygiëne-studenten, gaf een vermindering van cariës te zien van 30% in scholen waar regelmatig gepoetst wordt, in vergelijking met scholen waar niet gepoetst wordt. Andere mondgezondheidsproblemen waren ook verminderd, zo bleek uit klinische observatie, maar dit kon niet gekwantificeerd worden. Kinderen meldden minder problemen met tandpijn en tandvleesinfecties, wat door onderwijzend personeel werd bevestigd. Leraren constateerden ook minder en minder ernstige gevallen van slechte adem bij de kinderen en minder schoolverzuim als gevolg van kiespijn.

De mondgezondheid kan nog aanzienlijk worden verbeterd als de school directeur en het personeel consequent aan het programma vasthouden en er samen met de ouders voor zorgen dat de kinderen dagelijks en goed poetsen, volgens de instructies.

Zie voor meer informatie het evaluatie rapport van Bocas Sanas gemaakt voor de Dominicaanse Ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid Bocas Sanas: Hacia una mejor salud bucal de la niñez dominicana. Informe de progreso y evaluación de la ONG Bocas Sanas, 2008 – 2014 (Alleen in het Spaans) waarin de resultaten van zes jaar werk door Bocas Sanas aan deze ministeries worden voorgelegd.
Een eerdere, minder uitgewerkte versie van het rapport in het Nederlands vindt u hier.
Het rapport bevat ook een reeks aanbevelingen om het Fit for School systeem in de Dominicaanse Republiek te institutionaliseren.