Home > Scholen

Onderstaande kaart geeft namen en locaties van de scholen die aan het Bocas Sanas programma deelnemen.

 • De deelnemende scholen worden regelmatig bezocht met de volgende doelen:

  • Een eerste kennismaking waarin Bocas Sanas wordt gepresenteerd en het belang van mondhygiëne, schoolpoetsen, en de werking van poetsinstallaties wordt uitgelegd. Interesse in deelname wordt gepeild, en basisgegevens over de school worden verzameld.
  • Bij gebleken interesse volgt er uitgebreider overleg en worden er afspraken gemaakt met directie en leerkrachten. Daarnaast is er overleg met de lokale autoriteiten voor het verkrijgen van goedkeuring.
  • Overleg met de ouders (meestal een ouderraad), met uitleg over mondhygiene, schoolpoetsen en de werking van poetsinstallaties, met als hoofddoel het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel bij de ouders.
   Doel hiervan is dat zij er na aanleg van de installatie op toezien dat het poetsen inderdaad plaats vindt (ouders hebben daar een groter belang bij dan leerkrachten!), en zelf de verantwoordelijk nemen tandpasta en nieuwe tandenborstels te kopen na de eerste donatie.
  • Voorbereiding van de bouw, waarbij met de aannemer gekeken wordt waar en hoe de installatie het best geplaatst kan worden en wat er aan materiaal en arbeid benodigd is, op basis waarvan een budget kan worden gemaakt.
  • Begeleiding van de bouw, om te zien en horen of alles als gepland en naar wens verloopt en eventueel bij te sturen waar nodig.
  • Het officieel in gebruik nemen van de poestinstallatie.
  • Na het opzetten van de poetsinstallaties worden drie tot vier begeleidingsbezoeken afgelegd om het gebruik van de poetsinstallaties te monitoren en eventuele problemen te bespreken en op te lossen (twee tot drie weken na de ingebruikname, zes tot acht weken later, en drie tot zes maanden, en acht tot twaalf maanden daarna). Zo’n bezoek kan gecombineerd worden met een  demonstratie van het geheel aan de lokale onderwijs- en gezondheidsautoriteiten, in de verwachting dat die op den duur het beheer van de installatie over zullen nemen.

Het einddoel van Bocas Sanas is immers dat het systeem nationaal wordt geadopteerd als onderdeel van het beleid, en dat de overheid de verantwoordelijkheid voor beheer en voor uitbreiding geheel op zich neemt.

Bij gebleken interesse van school en ouders wordt de inventarisatie van mondproblemen en curatieve zorg gedaan door de Bocas Sanas teams van vrijwilligers. Daarbij wordt in sommige gevallen ook een dag lang curatieve zorg verleend door een team tandartsen van het regionale kantoor van het Dominicaanse Ministerie van Volksgezondheid.

De voorbereiding en de begeleiding achteraf worden uitgevoerd door Bocas Sanas oprichtster en voorzitster Cristina Doorman-Vasquez, die van oktober tot april in de Dominicaanse Republiek verblijft.