Home > Teamverslagen > Teamverslag 2012

Verslag bezoek Bocas Sanas aan Maimon in februari 2012

Het vierde Bocas Sanas project is alweer afgesloten met een héél goed gevoel.

Gezien onze vele doelstellingen werd er op twee fronten voorbereid. Naast de gebruikelijke maandenlange voorbereidingen in Nederland, vertrok Cristina Doorman al op 15 januari naar de Dominicaanse Republiek om ter plekke alvast van alles te regelen voor onze komst. Dit bleek achteraf een gouden greep. Naast het bewust maken van de mensen ginder, voornamelijk ouders en onderwijzend personeel, zorgde ze ervoor dat er in alle te bezoeken schooltjes poetsbakken werden geinstalleerd. Ze werd daarbij verrassend enthousiast geholpen zodat alles helemaal klaar was voor inhuldiging en gebruik toen de officiële Bocas Sanas-werkweken begonnen.

Op maandag 30 januari startten we dan met het hele team van maar liefst 14 vrijwilligers. Het team bestond uit 3 tandartsen van Jeugdtandverzorging Amsterdam (Eva de Zanger, Marielle van der Schoof en Remco van de Velde), uit de complete Leeuwarder praktijk van tandarts Jan Willem Tiel (tandarts Tiel zelf, partner Zwaan-Miedema, tandarts Dora de Vries, de preventie-assistentes Nyncke Riemersma en Nynke de Groot en mondhygiëniste Lia Haarman) en uit tandarts Anke van der Meulen uit Groningen. Joël Feliz en Lievia van Holderbeke gingen mee als tolk. Mondhygiëniste Nicolette Hooijschuur en voorzitster Cristina Vasquez-Doorman maakten de groep compleet.

Deze keer was de opzet anders dan gewend. Voorheen werd er voorlichting gegeven en werden er controles gedaan op de scholen. Kinderen die een behandeling nodig hadden, werden doorverwezen naar de kliniek van stichting Candida Minaya in Maimon. Daar werkten namelijk onze tandartsen. De vier scholen die we nu bezochten (in de dorpen Loma de la Bestia, Las Avispas, Maggiolo, Los Caños) lagen te ver verwijderd van Maimon, zodat kinderen geen mogelijkheid hadden naar de kliniek te gaan voor behandeling. Daarom kozen we ervoor om een tijdelijke mobiele tandartsenpraktijk in te richten in een lokaal van de scholen. Van ons sponsorgeld werden o.a. drie mobiele tandartsstoelen gekocht. Het bedrijf Medical Mate ( www.medicalmate.nl) heeft ons nog een 4e stoel ter beschikking gesteld in ruil voor een demonstratiefilm en het invullen van een enquête.

Transport naar de scholen ging met een grote open truck, die met gemak door overstromingen en doorweekte wegen zijn weg vond. Nicolette, Joël en Lia gaven dagelijks voorlichting in de klassen. Alle kinderen kregen een kleurtest, zodat de plaque zichtbaar werd. Het doel van stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon is dat er élke dag gepoetst wordt op school. Dit werd uitgebreid besproken met de kinderen en we stelden voor dat er elke week één “poetsbaas” wordt aangewezen die zorgt voor de voorraad tandpasta, die noteert dat er wordt gepoetst, die de poetstijd in de gaten houdt. De kinderen waren enorm enthousiast over dit idee.

Het inrichten van de behandellocatie ging snel en effectief. De behandelingen verliepen voorspoedig. Elk kind kreeg een behandelkaart. Voor zover het mogelijk was, zijn caviteiten met de ART methode (gaatjes behandelen zonder boren)behandeld. Die methode is wel arbeidsintensief. De laatste twee dagen konden we in de kliniek in Maimon gebruik maken van een boor, zonder waterkoeling.

Onze vrijwilligers zijn zeer bekwaam in het werken met kinderen. Met behulp van onze tolken werden de kinderen extra gerust gesteld, wat een positieve invloed had op de uitvoering van de behandelingen.

 

Afgelopen januari hebben de vier bovenvernoemde scholen (in La Loma de la Bestia, Las Avispas, Maggiolo en in Los Caños) van Stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon een poetsbak gekregen met overkapping en (behalve in Maggiolo) waterleiding. Dat kregen ze niet zomaar cadeau. Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de directie van de school, een afgevaardigde van de ouders en bestuurslid van stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon, moet er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk gepoetst gaat worden, elke dag. De overeenkomst bekrachtigt de volgende stellingen: 1. Door één keer per dag 2 minuten met de kinderen te poetsen met fluoride tandpasta, verbetert de mondgezondheid van de kinderen. 2. Een kind zonder kiespijn is een betere leerling. 3. Er is minder schoolverzuim. Op deze manier kan de school bijdragen aan een betere algemene gezondheid van het kind en dus aan ook een betere toekomst.

In 2011 had Colgate Alejandro Tapia gezonden om met ons samen te werken. Alejandro gaf op ludieke en bijzonder effectieve wijze voorlichting aan de kinderen over handen wassen, hygiëne, en tandenpoetsen. Daarom hadden we ook dit jaar weer zijn medewerking gevraagd. Die kregen we, en zelfs meer dan dat: afgevaardigden van Colgate bezochten ons project op de school van Los Caños. Het was een prima kans voor stichting Bocas Sanas Holanda-Maimon om te laten zien waar we voor staan. En dat sloeg aan. Als kroon op ons werk kregen wij van dr. Irma Mauriz, vertegenwoordigster van Colgate, een geweldig aanbod. Colgate is bereid “onze”scholen te ondersteunen door om de 3 maanden borstels en tandpasta te leveren aan de kinderen. Ook willen ze ons de komende jaren blijven ondersteunen door het geven van voorlichting. Geweldig!

De laatste 2 dagen controleerden en saneerden we de 211 kinderen van het schooltje van Maimon dat al 2 jaar eerder van ons een poetsinstallatie kreeg. Bij controle vonden we bij 28 van die schoolkinderen cariës in het blijvende gebit en bij 55 kinderen in het melkgebit. Dit lijkt relatief veel maar gezien er weer nieuwe (vooral kleine) kinderen zijn bijgekomen, zijn deze resultaten niet te vergelijken met de resultaten van vorig jaar. Feit is dat dat de gemiddelde resultaten aantoonbaar beter zijn dan bij de kinderen uit andere scholen. Daarnaast leren we hiervan dat het echt belangrijk is om regelmatig poetsinstructies te geven, om telkens weer de nieuwe leerlingen te motiveren.

We hebben met een voldaan gevoel de werkweken beeindigd. 752 Kinderen zijn gecontroleerd en behandeld. Het bestuur van Bocas Sanas Holanda-Maimon wil hierbij de vrijwilligers Jan Willem, Zwaan, Dora, Nyncke, Lia, Nynke, Joël, Mariëlle, Eva, Remco en Anke bedanken voor hun inzet. We hopen met hun bevindingen het volgende project weer te kunnen verbeteren.

We bedanken ook:

 • Dr. Irma Mauriz en Lic. Alejandro Tapia van Colgate voor hun geweldige aanbod om onze scholen om de 3 maanden te ondersteunen met borstels en tandpasta
 • Henny van Ginkel voor alle voorbereidende activiteiten en ondersteuning
 • Domingo Rodriguez, onze geweldige chauffeur, voor alle hand- en spandiensten
 • Valentin Vasquez en Rafaela Gonzalez, begeleiders van de kinderen op school
 • Mevr. Olga van las Avispas, doña Carmen en doña Martha voor het maken van de tandenborstelhouders voor de scholen
 • Carlos Cabrera, voor de constructie van de poetsbakken
 • CSK food enrichment voor haar bijdrage aan de werkweek 2012
 • Drukkerij HKM, voor de medewerking met het bedrukken van Boca-Sanas t-shirts
 • Mr. Viriato Sousa, manager en onderdirecteur van hotel Riu Merengue voor zijn flexbiliteit met Bocas Sanas
 • Het personeel van het restaurant en de keuken van Riu Merengue voor het verzorgen van de lunchpakketten en het drinken tijdens de werkdagen
 • Santo Domingo Shipping voor het brengen van onze stoelen van Nederland naar Maimon
 • Alfonsina de la Cruz, tandarts in de kliniek van Maimon, voor het ondersteunen van onze stichting
 • Stichting DHIN voor hun advies en enthousiaste hulp
 • Henry Schein voor donatie verbruiksmaterialen en instrumentarium
 • Bertha voor de Spaanse les
 • De coöperatie van CESPAS Santiago
 • Al onze sponsors!