Home > Nieuws > Bocas Sanas bij FDI Madrid 2017

Bestuursleden Selma Burrekers en Cristina Vasquez nemen op dit moment, in de laatste week van augustus, deel aan het Word Dental Congress 2017 van de FDI World Dental Federation in Madrid.

Poster Session Program

Selma verzorgt daar een posterpresentatie van het werk van Bocas Sanas, met als titel:
Bocas Sanas Holanda-Maimón – School-based Oral Health Education and Hygiene Programme (P411), die mede is voorbereid door psycholoog-mondhygiënist Dr. Yvonne Buunk.
Selma geeft haar presentatie op vrijdag om 10.45u.