Home > Nieuws > Project 2023

Na aanvankelijk met een groepsreis te zullen vertrekken in februari 2023 liep het dit jaar toch even anders.

Door omstandigheden haakten de medewerkers van een tandartspraktijk die mee zouden gaan dit jaar af. We hebben toen besloten met een kleine groep van 5 medewerkers een inventarisatie te doen bij onze scholen. De groep bestond uit tandarts Rumy Ventura, mondhygiënisten Cristina Vasques en Agatha Rypma, assistente Welmoed Rypma en Bocas Sanas medewerker Frans Doorman.

We wilden een inventarisatie doen van het schoolpoetsen en mondgezondheid op de scholen die deelnemen aan het Bocas Sanas programma in de eerste helft van 2023 – anderhalf jaar na de herstart van de scholen na de COVID epidemie

Ambitie: Bocas Sanas is graag bereid om de school te helpen met het herstarten van het schoolpoetsen. Voor een langdurig resultaat is het nodig dat de school en de ouders zich committeren om een zodanige eigen bijdrage te leveren dat het programma ook zonder hulp van Bocas Sanas in stand kan worden gehouden, door een vereende inspanning van de school, de ouders en mogelijk de ministeries.

Ons onderzoek bestond globaal uit drie delen.

DEEL 1 was het op school afnemen van een interview over de uitvoering van het poetsprogramma, een probleeminventarisatie doen en opties voor verduurzaming bespreken.

Dit deel van het onderzoek is gedaan door Frans Doorman en Cristina Vasques.

DEEL 2 van ons onderzoek was een inventarisatie van de poetsbakken.

De scholen starten voorzichtig weer op na de pandemie. Na een jaar van complete sluiting mocht eerst aan een kleine groep kinderen per toerbeurt les gegeven worden. Na het opstarten van de scholen was er nog een vrij lange periode van angst voor besmettingsgevaar op de scholen. Met name speeksel contact en het tandenpoetsen werd gemeden. Na verloop van tijd draaide het onderwijs weer op volle sterkte en werd door de overheid aan alle kinderen een warme maaltijd verstrekt tussen de middag. Helaas verzuimden ze daarbij om ook een gelegenheid te creëren waar de afwas gedaan kom worden. Voor sommige scholen was het een logisch gevolg om daarvoor de poetsbakken te gebruiken!

Tijdens onze tweeweekse reis hebben we op één school een aanrechtje met dubbele poetsbak kunnen maken. Tijdens de inventarisatie bleek ook dat er problemen met de water toevoer was op een aantal scholen.

In één school is een nieuwe water pomp geïnstalleerd en nieuwe bedrading aangelegd. Er zijn tegeltjes geplakt in wasbakken en kranen gemaakt.

Op alle actieve 14 scholen in ons project zijn tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en is voorlichting gegeven.

DEEL 3: Inventarisatie mondgezondheid van de kinderen

Er is mondonderzoek gedaan op een vijftal scholen bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.

We zijn met een klein team, een mobiele stoel en spiegel, sonde en score formulieren naar de scholen gegaan en hebben een mondonderzoek gedaan. Er bleek heel veel cariës aanwezig te zijn. Gemiddeld genomen over alle scholen die we bezocht hebben heeft 66.7% van de kinderen cariës. Een schrikbarend hoog aantal. Bij navraag tijdens het onderzoek bleek dat gemiddeld over alle scholen bij 21.5% van de kinderen sprake was van pijn.

Alle kinderen met problemen in de mond hebben we kunnen verwijzen naar de kliniek in Maimon waar tandarts Rumy en Cristina op vrijwillige basis elke week de kinderen van onze scholen behandelen. Ook zijn een aantal verwezen naar het Centro Sanitario van de regering in de stad Puerta plata waar zij tegen een kleine vergoeding behandeld kunnen worden.

De resultaten van het onderzoek zullen nog verder uitgewerkt worden

In totaal hebben we een mondonderzoek kunnen doen bij 231 kinderen op onze scholen en zijn er 104 kinderen verwezen voor verdere tandheelkundige hulp.

70 kinderen zijn verwezen naar “onze kliniek” in Maimon. Hier zijn twee werknemers van Bocas Sanas elk een dagdeel vrijwillig aan het werk om de kinderen te behandelen. 34 kinderen zijn verwezen naar het Centro Sanitario in Puerta Plata. Dit is een tandarts praktijk van de overheid waar de kinderen voor een kleine bijdrage behandeld kunnen worden. De keuze van verwijzing heeft voornamelijk te maken met de ligging van de school.