Home > Fit For School

De Fit for School-aanpak is ontwikkeld in de Filippijnen door internationale experts in nauwe samenwerking met nationale deskundigen en autoriteiten.

Centraal in de aanpak staat het éénmaal daags tanden poetsen op school, wat zeer effectief is gebleken in het verminderen van cariës en andere orale ziekten bij schoolkinderen. Daarnaast heeft het, door naast schoolpoetsen ook het handen wassen te bevorderen en de kinderen twee maal per jaar pillen tegen wormen te geven, geleid tot een aanzienlijke vermindering van gastro-intestinale ziekten bij kinderen. Dit alles tegen minimale kosten.

De methode Fit for School is internationaal geaccepteerd en wordt bevorderd door de Wereldgezondheidsorganisatie als een bijzonder kosten-effectieve methode om de mond- en gastro-intestinale gezondheid van kinderen te bevorderen.

De praktijk van het “Fit for School System of Oral Hygiene”, waarmee heel positieve resultaten zijn verkregen in diverse Aziatische landen, bestaat uit:

  1. Goed handen wassen, elke dag, met zeep bewaard in een nylon kous of soortgelijk poreus materiaal. Kinderen wordt geleerd op een “chirurgische” manier te wassen; de handen worden gedroogd “in de lucht” door ze te wapperen, en niet met een handdoek (die een bron van bacteriën kan worden).
  2. De kinderen krijgen elk hun eigen tandenborstel, die op school wordt bewaard.
  3. De tandpasta wordt nationaal geproduceerd, onder contract met een fabrikant, waarbij een voldoende hoeveelheid vrij fluoride zeker wordt gesteld. De pasta wordt verpakt in grote dispensers, vergelijkbaar met handzeep dispensers, die 0,3 ml per duw produceren.
  4. Kinderen halen hun tandenborstel iedere dag op, waarna de tandpasta wordt verdeeld door een ouder kind (niet de leraar), die met de dispenser de benodigde hoeveelheid geeft. De kinderen poetsen gedurende twee minuten.
  5. Na het poetsen spoelen de kinderen hun mond niet met water, om zo een ​​langduriger effect van de tandpasta te krijgen, met name de fluoride. Water is echter nodig om de tandenborstels te wassen.
  6. Ouders worden betrokken door hen informatie te verschaffen over het systeem en het belang ervan, met name wat betreft het wassen van handen en het tanden poetsen. Ouders worden aangemoedigd om er voor te zorgen dat de kinderen ook thuis hun handen wassen en tanden poetsen, en daarvoor de nodige middelen te verschaffen.
  7. Onderwijzend personeel en ouders worden niet alleen over de Fit for School-methode en het zo voorkomen van cariës geïnformeerd, maar ook over de bijdrage van de methode aan het voorkomen van andere mond- en darmziekten en infecties. Dit vermindert pijn en de daaruit voortkomende problemen met eten, ondervoeding en schoolbezoek, en de daar weer uit resulterende kwetsbaarheid voor andere aandoeningen.
  8. Het handen wassen en tanden borstelen worden gecombineerd met het tweemaal per jaar toedienen van ontwormingstabletten, en het verschaffen van informatie aan ouders over het belang daarvan.
  9. Overheidsinstanties verantwoordelijk voor onderwijs en gezondheidszorg dekken de investerings- en exploitatiekosten van het systeem. De laatste bestaan uit het verstrekken van de fluoride tandpasta en, tweemaal per jaar, nieuwe tandborstels. Deze kosten worden opgenomen in het jaarlijkse schoolbegroting. Het is belangrijk dat het systeem permanent door de Staat wordt gefinancierd en beheerd, om het risico te beperken dat het wordt geblokkeerd door gebrek aan financiering.

Voor meer informatie zie de website van Fit for School.