Home > Nieuws > Artikel Effects & Benefits


Met enige trots presenteren wij het volgende artikel:

“Effects and benefits of a program to promote tooth brushing among 12 year old school children in the Dominican Republic.”

Het artikel is geschreven door Yvonne Buunk-Werkhoven en Selma Burrekers.
Yvonne is psycholoog, mondhygiënist en onderzoeker op het raakvlakgebied van de sociale psychologie en preventieve mondzorg; promotie en preventie – maatregelen, voorlichting en gedragsverandering.
Selma is een ervaren mondhygiënist met een eigen praktijk in Groningen.

Het artikel is gebaseerd op onderzoeksgegevens die verzameld zijn door medewerkers van Bocas Sanas in 2015.
Deze gegevens zijn verwerkt in een afstudeerscriptie door twee mondzorgkunde studenten en vervolgens zijn de resultaten gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel dat geplaatst is op de website van Juniper Publishers.


Klik op onderstaande link om het artikel te lezen.

Artikel Effects and Benefits