Home > Bestuur

Voorzitster: Cristina Vasquez-Doorman

Cristina, oprichtster en voorzitster van Bocas Sanas, is tandheelkundige met veel ervaring in het bevorderen van mondzorg en preventie op gemeenschapsniveau en de mondgezondheid van kinderen. Vóór het oprichten van Bocas Sanas Holanda-Maimón was Cristina 20 jaar werkzaam in de tandheelkunde, voor het Dominicaanse Ministerie van Volksgezondheid, in projecten gefinancierd door internationale donoren, en in verschillende privéklinieken in de Dominicaanse Republiek en Nederland.

Penningmeester: Selma Burrekers

Selma is mondhygiëniste sinds 1980. Ze heeft ruime werkervaring in de algemene (eigen) praktijk, de orthodontie, de parodontologie, en in het werken met mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Ze heeft ook ervaring in het onderwijs en in bestuurlijke functies, onder meer bij de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten NVM.

Secretaris: Agatha Rypma-Huitema

Agatha Rypma-Huitema is in 1989 afgestudeerd als mondhygiëniste en is werkzaam als kindertandverzorgende in een algemene praktijk. Zij is sinds 2013 werkzaam als secretaris van Bocas Sanas.

Bestuurslid: Frans Doorman

Frans is consulent voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in plattelandsontwikkeling. Als echtgenoot van Cristina raakte hij in toenemende mate betrokken bij Bocas Sanas. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van (participatieve) projectplanning, uitvoering, monitoring en evaluatie, en rapportage ondersteunt hij Cristina’s werk in de Dominicaanse Republiek.

Bestuurslid: vacant

We zijn opzoek naar een enthousiaste persoon die belangstelling heeft voor ons project en wil meedenken en organiseren om Bocas Sanas te ondersteunen.