Home > Over Ons

Bocas Sanas is een stichting met als doelstelling het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd in het noorden van de Dominicaanse Republiek, op het platteland van de provincie Puerto Plata.
Bocas Sanas is Spaans voor Gezonde monden.

 

Geschiedenis

Bocas Sanas Holanda-Maimón werd in 2008 opgericht in Nederland om de mondgezondheid van kinderen te bevorderen in het district Maimón van de provincie Puerto Plata, Dominicaanse Republiek. Oorspronkelijk werd dit gedaan door teams van Nederlandse tandheelkundige vrijwilligers die twee weken per jaar instructies kwamen geven over de juiste mondverzorging, en door het uitdelen van tandborstels en fluoride tandpasta. Ook werden cariës en andere mondproblemen behandeld in samenwerking met Dominicaanse tandartsen van het Ministerie van Volksgezondheid.

Een bredere aanpak

In 2010 verbreedde Bocas Sanas bovengenoemde activiteiten met het Fit for School-systeem. Dit systeem, ontwikkeld in Azië, is gericht op het verminderen van mond- en darmziektes door een geïntegreerde aanpak gecentreerd rond het tanden poetsen op school. Sinds 2010 heeft Bocas Sanas op tien scholen tandenpoetsinstallaties opgezet.

Het belang van goede mondzorg

Gebitsproblemen hebben een grote invloed op de algemene gezondheid. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie WHO zorgen gebitsproblemen in ontwikkelingslanden voor meer ziekteverzuim dan bloedarmoede, malaria en tuberculose samen.

In de meeste ontwikkelingslanden is de tandheelkundige zorg nog erg beperkt, vooral voor de armen en op het platteland. Door gebrek aan kennis en zorg hebben veel kinderen last van gebitsproblemen, wat kan leiden tot ondervoeding (door pijn eten de kinderen minder), concentratieproblemen en schoolverzuim. Naast het acute lijden van kinderen leiden deze problemen ook tot lagere schoolprestaties. Dat verkleint zowel de toekomstmogelijkheden van de kinderen als die van het land als geheel.

Het bovenstaande geldt zeker ook voor de Dominicaanse Republiek. Bocas Sanas probeert met door vrijwilligers ondernomen projecten daar iets aan te doen.