Home > Help Mee

Het werk van Bocas Sanas wordt geheel gedaan door vrijwilligers, die hun eigen reis en verblijfskosten betalen en daarnaast een bijdrage geven voor het lokale transport van, naar en tussen de scholen.

Veel tandheelkundige materialen worden gedoneerd, maar voor verscheping en distributie is geld nodig, evenals voor de materialen en de gespecialiseerde arbeid voor het maken van de poetsinstallaties. Ook voor de verdere begeleiding van het gebruik van de poetsinstallaties, voorlichting aan schoolpersoneel en kinderen, en check-ups en behandeling van kinderen is geld nodig, vooral voor transport.

U kunt het werk van Bocas Sanas op twee manieren steunen:

  • Door te doneren voor het financieren van bovengenoemde activiteiten
  • Indien u in de tandheelkundige sector werkzaam bent, als vrijwilliger.